Sådan læser du noder

Når du lærer at spille et instrument i stil med klaver, kommer du ikke udenom på et tidspunkt at skulle lære noder. Disse volapyk musiktegn, på nogle streger, som du sikkert har omtalt dem som før, bruges som den primære måde at vise, hvordan en sang skal spilles. Heldigvis er det ikke så volapyk som det lyder og ser ud, det handler bare lige om at få det forklaret og så vil du sikkert sige: “var det bare det?”.

Imidlertid kan det, at lære dig at læse noder, godt være lidt svært bare ved hjælp af tekst og derfor har jeg i traditionel rytmen.dk stil, fundet en video frem til dig fra Youtube, der rigtig godt beskriver hvordan du læser noder. Det er forklaret så alle kan forstå det, men desværre er videoen på engelsk, så hvis du er ikke er så god til det laver jeg noget dansk tekst nedenunder videoen, der følger op på det der bliver sagt. Prøv at se videoen alligevel, da meningen ikke er svær at forstå.

Symbolerne på nodepapiret består sådan set kun af to ting – Hvilken tone du skal spille (hvilken tangent du skal ramme) og hvor lang tid du skal holde den. Det er det hele. De forskellige noder har forskelligt udseende og det prøver han at forklare i videoen, at det har noget at gøre med hvor lang tid tonen skal holdes. Noden består af 3 ting – nodehovede (notehead), stamme (stem) og et flag (flag). Nodehovedet er placeret alt efter hvilken tone du skal spille, mens stammen og flaget fortælle hvor lang tid du skal holde tonen.
Ser du en ring (nodehovede), der ikke er fyldt ud og hverkan har stamme eller flag, skal du holde tonen 4 slag.
Ring uden fyld med stamme, skal den holdes 2 slag
Ring med fylde med stamme, skal den holdes 1 slag
Ring med fylde og stamme samt flag skal holdes ½ slag.
Endelig skal ring med fylde, stamme og 2 flag holdes i 1/4 slag.

Slag defineres som den puls der er i sangen. Når man snakker om sanges hastigheder, snakker man i BMP – beats per minute (slag i minuttet). Som vist i videoen har et ur 60 slag i minuttet. Altså firkantet sagt kan man sige 1 slag = 1 sekund. Dvs. ser du en node der kun er en ring uden fyld, skal den holdes i 4 sekunder før du spiller den næste. Derfor kan du også se at, hvis der er en masse noder med 2 flag, så skal du til at få fart i sangen.

Hvilken tone du skal spilles defineres så af, hvor på stregerne nodehovedet befinder sig. Dette kan du nemt se ved at jo længere op på stregerne du kommer, jo højere bliver tonerne (mod højre på klaveret) og omvendt den anden vej. Som vist i videoen er den første streg fra bunden E. Mellemrummet mellem den og den næste er F. Anden streg er G osv. Så ser du en node med ring uden fyld, der ligger på anden streg, skal du altså spille G i 4 slag (4 sekunder).

Dette er det mest basale du skal vide omkring noder. Du kan læse de fleste sange nu, men der er selvfølgelig en masse små detaljer man kan studere nærmere på et senere tidspunkt. Når du læser noder, ligesom du har lært det nu, vil du formentlig skulle analysere noderne først, før du kan spille dem. Senere kan du så spille mere og mere flydende. Jeg håber at det kunne bruges til noget 🙂