Musikinstrumenter

TværfløjteTværfløjten er et instrument med oprindelse i Europa. Tværfløjten er et musikinstrument i familie med træblæserne. De andre instrumenter i træblæsefamilien er blokfløjter, oboer, fagotter, klarinetter og saxofoner. Grunden til, at disse instrumenter hører til i den såkaldte træblæserfamilie er, fordi de oprindeligt alle sammen blev fremstillet af træ.

I dag er det dog en smule anderledes, da grundmaterialet i tværfløjter typisk er metal. Sølv, guld eller platin er mange tværfløjters standardmateriale i dag, men de kan stadig fås i sin originale udgave i træ eller kulfiber. Det skal dog siges, at materialevalget har stor betydning for klangen, når der spilles med tværfløjte.

Det er ikke kun materialevalget, man skal være opmærksom på, men også forskellen materialet gør på blæseteknikken i tværfløjten. At materialevalg gør en forskel afhængig af, hvad man vælger, er næppe noget nyt, men det er en forhåndsregel, man skal tænke over. Materialerne i en tværfløjte er ofte kombinerede, hvilket vil sige, at der for eksempel sagtens kan være både guld og sølv i din tværfløjte. Mundpladen i tværfløjten kan for eksempel være i guld og resten af tværfløjten i sølv. Guld er især et værdsat materiale, når det kommer til klang, da guld er et materiale med høj densitet. Jo højere densitet et materiale har, jo mere forøges en tones klangrigdom- og blødhed.

Hvordan fungerer tværfløjtespil?

Når man spiller på tværfløjte, benyttes musiknøglen g-nøgle til notation af musikken. G-nøglen bruges hyppigt i for eksempel sangbøger og generelt til notation af lyst-klingende musikinstrumenter med toner, der ligger over midter-c. G-nøglen er altså en musiknøgle, og den kan siges at være det mest udbredte symbol i vestlig musik til at vise, hvordan noder skal tolkes.

Men hvordan spiller man så på en tværfløjte? Du frembringer lyden på en tværfløjte ved at blæse luft ind ved den kant, der er ved blæsehullet. Når du gør dette, vil en luftstrøm vibrere gennem fløjten. Den primære lydkilde i en tværfløjte er altså vibrationer fra luftstrømmen, du blæser ind i fløjten. Afhængig af hvilket materiale en tværfløjte er lavet af, vil vibrationerne fra luftstrømmen indvirke klangen på forskellig vis.

En tværfløjte har forskellige klapper som kan spille forskellige toner. Man ændrer toner ved at tildække forskellige huller og ved ændring af fløjtens vinkel i forhold til din mund. Din tunge spiller også en vigtig rolle i forhold til at fremkalde lyd på en tværfløjte. Tungen bruges under spil til at åbne for luftstrømmen som, som nævnt tidligere, er grundlaget for, at lyden overhovedet bliver produceret i tværfløjten. Tungen placeres, hvor fortænderne er fastgjorte i overmunden. Dette kræver øvelse at mestre.

Optimal krops- og fingerstilling ved spil

Luftstrømmen gennem en tværfløjte er som nævnt tidligere dét, som skaber lyden. Men det er også vigtigt, hvordan din kropsstilling og fingerstilling er. Det er vigtigt at stå optimalt for at støtte luftstrømmen bedst mulig, og dermed skabe den bedste lyd. Derudover er det selvfølgelig også vigtigt, som det altid er og vil være, at beskytte kroppen bedst mulig mod skader.

En tværfløjte kan siges at være et instrument, der skal holdes i en særdeles ubekvem stilling i forhold til andre instrumenter. Det er derfor ekstra vigtigt at holde sine skuldre og arme så afslappede som muligt, og dine knæ skal være let bøjet. Alt for den mest optimale spillestilling. Det er altså vigtigt at være afslappet og ikke anspændt, hvilket kan føre til skader på længere sigt. Derudover er det også vigtigt at holde hovedet rankt og ikke bøje forover, da dette vil kunne høres på tværfløjtens lyd. Fløjten støttes og holdes af venstre pegefinger og højre tommeltot, så det er vigtigt, at dine hænder er afslappede og i en stilling, hvor de er klar til at samle noget op.

Hvordan er en tværfløjte opbygget?

Opbygningen og mekanikken i en tværfløjte består af grundlæggende tre dele:

  1. Hovedstykket – hvor blæsehullet er placeret
  2. Kropsstykket – største del og den del, der indeholder flest klapper
  3. Fodstykket – styres af højre lillefinger men styrer kun få toner

Dette er grundlæggende en tværfløjtes komponenter. Oprindeligt har en tværfløjte bestået af helt op til syv dele, som i dag er blevet stærkt reduceret til blot tre dele. Det er dog muligt at få for eksempel hovedstykket i en mindre model. Hvis man vælger det, så er tværfløjten selvfølgelig kortere, hvilket er en fordel for personer med kortere arme. Hovedstykket på tværfløjten, hvor blæsehullet er placeret som nævnt tidligere er også, hvor læbepladen er placeret. Læbepladen har det formål at reducere blæsemodstanden, når der spilles.

Når man snakker en tværfløjtes mekanik, er der tale om et system af klapper. Disse klapper er på tværfløjten alle forbundne. Det fungerer sådan, at der er en pude placeret under hver klap. Denne pude sikrer en tæt lukning. Når man spiller, er det altså vigtigt at holde øje med, at tværfløjten ikke bliver utæt. Dette kræver korrekt fingerstilling, da klapperne ellers kan blive forvredet og dermed blive utætte. Dette klap-system, som tværfløjten opererer med, svarer dog med grebet nogenlunde til de fleste andre blæseinstrumenter. Korrekt fingerstilling på en tværfløjte kræver meget øvelse og tålmodighed at mestre.

Forskellige tværfløjtespils-teknikker

Der er overordnet tre forskellige teknikker indenfor tværfløjtespil. Disse er:

  1. Legatospil
  2. Staccatospil
  3. og vibrato

Ved legatospil tages tungen ikke i brug ved toneskift. Stsccatospil går ud på at stoppe luftstrømmen af tungen kort efter en igangsættelse. Til sidst er der vibrato. Vibrato går, som ordet antyder til, ud på, at sætte luftstrømmen i tværfløjten i svingninger via mellemgulvet. Disse teknikker er yderst komplicerede og tager masser af øvelse at mestre.

Formålet med de forskellige teknikker er at skabe unik og anderledes lyde i musikken. Der er dog en teknik, som tit bruges til opvarmning. Denne teknik kaldes didaktik. Det er såkaldte whistle-toner. Her tages et greb for en tone i de øvre oktaver. Det vil sige, at der fremkommer en lidt hylende lyd – deraf begrebet whistle-toner. Det er også muligt på tværfløjte at spille klap-spil. Det går ud på, at hvis klapperne klappes hårdt i, kan de frembringe en lyd, der svarer til det greb, man klapper i.Tværfløjte

næsefløjte

digeridoo køb

yamaha tværfløjte

blikføjte

panfløjte køb

irsk fløjte

yamaha yfl 212

yamaha yfl 211s

panfløjte

Tilføj en kommentar...